Logo elmost s.r.o.

Spoločnosť BUKADO-CZ s.r.o. bola založená v roku 2002. Je pokračovateľom firmy BUKADO s.r.o., ktorá bola založená v roku 1996.
BUKADO-CZ s.r.o. má pobočku v SR pod názvom ELMOST s.r.o.., založená v roku 2005.

Ku dnešnému dňu spoločnosť zamestnáva 25 elektrikárov, 5 zámočníkov v hlavnom pracovnom pomere a 8 SZČO.

Elmost s.r.o. | BUKADO-CZ hlavná stránka - Obrázok


Hlavným predmetom činnosti spoločnosti sú elektroinštalačné práce, ktoré vykonáva v celej SR, ČR, Ruskej federácii, Poľsku, Anglicku, Nemecku, Maďarsku.
Druhým najväčším predmetom činnosti sú zámočnícke, zváračské, prípravné, výkopové, zemné a búracie práce.
V rámci zváračských prác majú zamestnanci zváračské skúšky podľa ČSN EN 287-1 111 TBU 1.1T12,5D152 H-L045 ssnb, ČSN En 287-1 111ZBU1.1 BE12,5D133 H-L045ssns.
V rámci elekromontážnych prác ma spoločnosť oprávnenie ev.č. 10474/7/03/EZ-M,O-E2/A vydané v zmysle §6a/ odst. 1 písm. c/ zákona č. 174/1968 Zb., o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce, v platným znení na základe verifikácie odbornej spôsobilosti dňa 24.11.2003
k :

  • montáži
  • opravám
  • vyhradených elektrických zariadení dodávateľským spôsobom

V rozsahu:

  • montáž el. zariadení do 1000V v objektoch triedy A
  • oprava el. zariadení do 1000v v objektoch triedy A
  • montáž a oprava hromozvodov v objektoch triedy A

V rámci elektromontážnych prác zabezpečuje spoločnosť vlastnými kapacitami pomocné stavebné práce.

Práce predvádzame buď v hodinovej sadzbe ktorá sa určí pri vzájomnej dohode. Alebo na základe zmluvy o dielo.